The management bodies of NATFA are the General Assembly, the Academic Council, and the Rector.

The structure and the members of the Academic Council are determined by the General Assembly. The members are elected by the General Assembly by secret ballot.

Currently AC of NATFA has 28 members, including 22 faculty professors (75%), one faculty lecturer (5%), one representative of the administrative staff (5%), and 4 representatives of the students and the doctorants (15%). This is in line with Article 30 (2) and (3) of the Higher Education Act and Article 11 of the Rules of Organization and Activities of NATFA.

The current AC was elected by the General Assembly on 01 December 2015.

 

Chairman

 • Prof. Dr. Stanislav Semerdjiev

 

Tenure faculty professors

Щатни хабилитиране преподаватели

 

 • Проф. д.н. Анна Топалджикова
 • Проф. д.н. Камелия Николова
 • Проф. д.н. Мая Димитрова
 • Проф. д.н. Мирослав Дачев
 • Проф. д-р Атанас Атанасов
 • Проф. д-р Дочо Боджаков
 • Проф. д-р Ивайло Христов
 • Проф. д-р Петя Цветкова
 • Проф. д-р Светослав Овчаров
 • Проф. д-р Теодор Янев
 • Проф. д-р Чайка Петрушева
 • Проф. Боньо Лунгов
 • Проф. Диляна Мичева
 • Проф. Жени Пашова
 • Проф. Пламен Марков
 • Проф. Славчо Маленов
 • Проф. Снежина Танковска
 • Доц. д-р Веселина Раева
 • Доц. д-р Емил Рашев
 • Доц. Любомир Христов
 • Доц. Росица Илиева
 • Доц. Юрий Дачев

 

Щатни нехабилитирани преподаватели

 • Д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Административен персонал

 • Красимира Царева

Студенти

 • Боян Арсов – докторант
 • Елица Йовчева – 1 курс “Театрално изкуство”
 • Велизар Емануилов – 3 курс “Актьорство за драматичен театър”