СЪБИТИЯ                 

Ангелина Георгиева

Ас. д-р Ангелина Георгиева

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.