СЪБИТИЯ                 

Теодор Янев

Началник сектор УАВК
Преподавател

тел: +359(2) 9231 332

име Теодор Янков Янев
дата на раждане 28 март 1950 год.
месторождение Бургас ,България

Образование

1969-1974 Технически университет-София
специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
Магистър инженер
1976-1980 Национална академия по театрално и филмово изкуство
“Кръстьо Сарафов”- София
специалност “Операторство за кино и телевизия”
магистърска степен по операторско майсторство

Професионален опит

1976-1977 фоторепортер и журналист във в-к “Трудово дело”
1980-1982 втори оператор в Студия за игрални филми “Бояна”
1982-1992 главен оператор в Студия за игрални филми “Бояна”
1993-1995 художествен ръководител на Районен ТВ център-Пловдив
1995-2002 програмен директор на Юниън телевижън –Програма “Ден “
2000- щатен преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”-София

Преподавателски опит

1980-1997 главен асистент в катедра” Кино и ТВ опрераторство и
фотография” в НАТФЗ “Кръстьо Сарафов”
1992-1995 художествен ръководител на клас по кино и тв операторство
в Югозападен университет “Неофит Рилски “-Благоевград
1992-1995 хонорован преподавател в Нов български университет-София
1997- доцент в катедра” Кино и ТВ операторство и фотография “
в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов “

Творчески профил

1977 самостоятелна фотоизложба тема “Театър” –София
1978 самостоятелна фотоизложба “Студентски мигове”-София
1979 самостоятелна фотоизбожба “Хората от един град”-Бургас
1980 “Завръщане от слънцето”-док. филм оператор –награда за
операторство на Международен фестивал на спортни филми –
София
1981 “ Борис ІІІ”-СИФ “Бояна”- втори оператор
1982 “Ударът “- СИФ “Бояна” -втори оператор
1982 “Българска коприна “СИФ “Бояна “-док. пълн. филм-оператор
1983 “Място под слънцето”- пълн.игрален филм СИФ”Бояна”- гл. оператор
1983 “Фокстрот “ –пълнметр.игр. филм СИФ “Бояна” –гл .оператор
1984 “Рокада”-пълн. игр. филм СИФ”Бояна” –гл. оператор
1985 “Железни делници”-пълн. док. филм СИФ”Бояна”–оператор
1986 “Електроника-Копривщица”-пълн- док. филм “Спектър”-оператор
1987 “Защитете дребните животни”-пълн.игр.филмСИФ”Бояна”-гл.опер.
Награда за най-добър филм на Световен фестивал на тв филми
“Златна Прага”87
1988 “Дефицит”-пълн.игр. филм СИФ “Бояна”- гл. Оператор
1989 “Ронкалии”-пълн док. филм “Спектър”-оператор
1990 “Панчо и таласъмите”-пълн. Игр. ФилмСИФ”Бояна”-гл. Оператор
1991 “Енерджикс”-док. филм “Спектър”-оператор
1993-1994 ТВ предаване “Бизнес магазин” на РТВЦ-Пловдив
Режисьор и отг. Оператор
Награда за най-добър ТВ клип на ТВ преглед Благоевград 93
1999 “Главният свидетел не трябва да говори”-пълн. док. филм реж.-опер.
2000 “Долината на царете”-БНТ пълн. док. филм –отг. оператор
2001 “Сънища-играта свърши”-БНТ игр. филм гл. оператор
“Многоликият Истамбул”-ЮТВ”Ден”- док. филм-реж- опрер.
“Белият град”-ЮТВ”Ден”-док. филм-реж. опер.
2002 “Пари за….”-БНТ тв док .сериал- 8 еп.-отг. оператор
2003 “Броеница”-БНТ тв док. сериал-6 еп.-отг. опрератор
2004 “Мими Балканска –Неповторимата”-БНТ док. филм отг.оператор
“Рето –къщата “Надежда”-БНТ док. филм отг. опер.
2005 “Новата кола на татко”-БНТ игр. филм-гл. оператор
“ Пред Технически университет-шапки долу”-БНТ док. филм опер.
“Албена –тв фестивал 2005”-БНТ док.филм-отг. опер.
“Писма от Испания”-БНТ док. филм-отг. опер.
2006 “Танцувам”-БНТ док. филм отг. опрератор
“Хигия”-студио“1+1” рекл. филм-реж.-оператор
“Агенция Мира”-студио “1+1”-рекл. филм –реж.-опер.
“Албена –ТВ фестивал 2006”-БНТ док. филм отг. опер.
“БНТ представя”-сдмично ТВ предаване –отг. опер.
“На шега и на късмет”-БНТ новогодишна програма –отг. опер.
2007 “Войните на Христина”-БНТ-док. филм-отг. опер.
“Сомелиерите-тайните на виното” БНТ-док. филм отг. опер.
“ Без багаж”-Лещен,Ковачевица НОВА-док. филм опер.
“Жива вода”-БНТ муз.док. филм реж.-опер.
“Без багаж” Турция І-НОВА док. филм опер.
“Без багаж” Турция ІІ-НОВА док филм опер.
“Овъд хоризонта”-БНТ док.филм отг. опер.
“Бърза помощ-ниво “живот” БНТ док. филм отг. опер.
“БНТ представя”-седмично ТВ предаване отг. Оператор

Членство в съюзи и творчески сдружения

Член на Съюза на българските кинодейци
Член на съюза на българските журналисти
Член на Сдружение “Академика “ на преподавателите по кино и телевизия