СЪБИТИЯ                 

Тодор Димитров-Мечкарски

Ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

ОБРАЗОВАНИЕ

 

1995 – 1999 г., НУ „Иванчо Младенов“ гр. Враца

1999 – 2007 г., СОУ “Козма Тричков” гр. Враца, профил “Туризъм и мениджмънт”

2007 – 2011 г. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Бакалавър, специалност: Актьорско майсторство за драматичен театър

2011 г., Шанхайска театрална Академия, Китай, Шанхайско лятно училище,

специалност: „Традиционна китайска опера, китайски език и китайска култура“

2011 – 2012 г., НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

Магистър, специалност: Мениджмънт в сценичните изкуства

2014 – 2017 г., НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – София,

докторантура, специалност: Театрознание и театрално изкуство, тема: „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово”

2018 г., University of London, Royal Central School of Speech and Drama, „The Creative Voice“

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2007 г. – 2011 г., Българското Национално Радио, Дубльор, актьор, водещ и рецитатор;

2009 г. – 2010 г., НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”,Управител на дружество;

2011 г. – 2012 г., НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Реклама и PR”

2012 г. – 2013 г., НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, Експерт „Връзки с обществеността”

2014 г. – 2015 г., МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Преподавател по „Актьорско майсторство“ и „Сценична реч“

2014 г. – 2015 г., МОНТФИЗ АРТ ГРУП ЕООД, Зам. директор по административната и учебната дейност на МОНТФИЗ и зам. директор на Независим театър

2011 г. до днес – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, преподавател по “Сценична реч”, „Правоговор“, „Техника на говора“ и „Художествено слово“към катедра “Сценична реч”, факултет “Сценични изкуства”

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОПИТ

2000 г. – 2007г., Детски директор на Детски театър “Пионер” – Враца;

2003 г. – 2007г., Председател на Ученически общински съвет – Враца;

2004 г. – 2007г., Член на Ботевски Организационен Комитет – Враца;

2005 г. – 2007г., Организатор в Младежки дом – Враца;

2005 г. – 2007г., Член на Националната организация на ученическите съвети в РБ;

2006 г., Член на инициативния комитет за възстановяването символа на град Враца, под патронажа на кмета на Община Враца;

2008 г. – 2011г., Член на Националното представителство на студентските съвети в РБ;

2009г., 2011г. и 2012г. – Организатор на студентския театрален и кино маратон в НАТФИЗ

2014 г., Организатор в МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол, 2014г.

2015 г., Организатор на WINTER ART FEST, МОНТФИЗ, Велинград, 2015 г.

 

в НАТФИЗ:

2016 г. до днес, член на Консултативния съвет по качество на творческото развитие – Драматичен театър;

2015 г. – 2019 г., член на Академичния съвет на НАТФИЗ;

2015 г. – 2019 г., член на Общото събрание;

2015 – 2017 г., председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2014 -2016 г., член на Експертния съвет по научна политика и качество на образованието;

2011г. до днес, член на катедра „Сценична реч”;

2008г. – 2012 г., председател на Студентски съвет;

2010г. – 2012 г., председател на Домовия съвет на студентското общежитие;

2008г. – 2012г., член на Общото събрание, Академичния съвет, Факултативния съвет на факултет „Сценични изкуства”;

2010г., член на Комисията за атестацията на служителите;

2009г. – 2010 г., член на комисията по ремонт и преустройство „А” сграда;

2009г. – 2012 г., член на атестационната комисия към Факултет „Сценични изкуства”;

2011г., 2012 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., член на Борда за определяне наградите на завършващите студенти;

2010 г., координатор на „Студентската група” в First Meeting of the Global Alliance of the Theatre Schools under the presidency of the NATFA, Bulgaria 25.06 – 01.07. 2010г.

2009 г., координатор „Студентски съпътстващи групи” в Teachers` Academy NATFA`09 Sofia, Bulgaria организирана от The European League of Institutes of the Arts;

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ

„Сценична реч“ в класовете:

2011 – 2013 г. АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2011 – 2014 г. АДТ с художествен ръководител доц. Веселин Ранков/проф. Маргарита Младенова;

2013 – 2017 г. АКТ с художествен ръководител проф. Боньо Лунгов;

2014 – 2018 г. АДТ с художествен ръководител проф. Маргарита Младенова;

2015 – 2019 г. АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2019 г. ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

2016 – 2020 г. АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов

 

„Художествено слово“ в класовете:

2016 – 2017 г. магистърски клас по Публична реч;

2017 – 2018 г. магистърски клас по Публична реч;

 

„Правоговор“ в класовете:

2015 – 2019 г. АДТ с художествен ръководител проф. д-р Атанас Атанасов;

2015 – 2016 г. магистърски клас по Публична реч;

2016 – 2020 г. АДТ с художествен ръководител доц. д-р Пенко Господинов

2017 – 2018 г. магистърски клас по Публична реч;

 

„Работа с текст“ в класовете:

2015 – 2019 г. ТД-ТТ с художествен ръководител проф. д-р Петя Цветкова;

 

НАУЧНА И УЧЕБНА РАБОТА

Докторат на тема: „Мисловните процеси – първична анергия на сценичното слово“, АБА, НАТФИЗ, 2017

Публикации:

1.ГОДИШНИК на НАТФИЗ, статия на тема: „Декодиране на текста – игра с видимото и невидимото“.

  1. Аудио-визуално приложение към второ преработено и допълнено издание на книгата „Магията на словото“, автор Диана Борисова, изд. Бългаска книжница, София, 2017 г.

 

Съавтор в учебните програми:

„Сценична реч“ (задължителната програма за Актьорство за драматичен театър)

„Сценична реч“ (задължителната програма за Актьорство за куклен театър)

„Сценична реч“ (задължителна за Танцов театър – театър на движението и Танцов театър – Пантомима)

„Работа с текст“ (избираема програма за АДТ, АКТ, ТД)

„Словесно общуване в мерена реч“ (избираема програма за АДТ, АКТ)

„Художествено слово“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

„Техника на говора“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

„Правоговор“ (задължителната програма за магистърска програма по  Публична реч)

 

Проекти:

Проект “Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ към Фонд „Научни изследвания“

 

Ръководител на магистърски тези:

„Диалектните форми –  обогатяване и ощетяване на книжовната реч.“, Симона Стоянова, магистърска специалност по “Публична реч” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов”

„Времето в постановачната работа върху историческа драма“, Никола Стоянов, магистърска специалност по “Режисура за драматичен театър” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов”;

 

Рецензии:

Магистърска теза на тема: „Медийният образ на ромите в България“, автор Наталия Цекова, научен ръководител д-р Бистра Мизова,  магистърска специалност по “Публична реч” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов”“

 

АРТИСТИЧЕН ОПИТ

1998г. – 2007г., член на трупата на Детски театър “Пионер” – Враца и водещ на концерти /училищни, фолклорни, певчески и др./;

2007-2011г., водещ и участник в предавания в програмата на БНР;

“Ден като ден”, анимационен филм, автор Господин Неделчев, 2011г.

“Пътят към Коста дел Маресме”, 2013г., реж. Иван Ничев;

2013 – 2016 г., водещ, сценарист и актьор в събития на Унагарски културен институт “Балаши”.

 

Избрани концерти:

01.06.2016 г. – Актьор в Празничен концерт-заря в ДКТ-Враца, посветен на 140-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета.

2014 г. – 2017г. – Диктор-рецитатор на Тържествената заря-проверка по случай 2-ри юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

16.02.2010 г. – Водещ и актьор в празничен концерт, посветен на Дамян Дамянов;

20.10.2010 г. – Актьор, водещ и съавтор на сценария в празничен концерт, посветен на братя Далчеви;

22.04.2014г. Водещ на юбилеен концерт на ДВС „Дъга“ с художествен ръководител М. Данаилова, посветен на Хайгашод Агасян, Градска концертна зала Враца

Актьор в празничен концерт, посветен на Атанас Далчев на 14.10.2010г. в зала №10 на НДК ;

Награди от Община Враца за принос в културата на града;

Награда на ВОН – КНСБ за принос към синдикалната дейност във висшето образование;

 

Уъркшопи:

Workshop с тема “Acting Coach”, проведен от Dee Canon, преподавател по Актьорско майсторство в Кралската академия за драматично изкуство, Великобритания;

Workshop на тема творчеството на Борис Христов, проведен и организиран от Театрална работилница СФУМАТО

Участие в ателието “Шекспир” на американските театрали Даниела Варон и Уолтън Уилсън, ТР Сфумато, 2013г.

Workshop по „Творческо писане“ с ръководител Георги Господинов, „Явяване на кастинг“ при Башар Рахал, „Презентационни умения“  при д-р Десислава Стойчева в рамките на МОНТФИЗ АРТ ФЕСТ, Созопол, 2014г.