СЪБИТИЯ                 

Валентина Фиданова-Коларова

І. ЛИЧНИ ДАННИ:

Име                  Валентина

Презиме         Ангелова

Фамилия        Фиданова-Коларова

София ; GSM: +359 887 235 153

E-mail: vaala@abv.bg

vaala@mail.bg

ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ:

1976-1981 г.                     ВИХВП, инженер-технолог

1993-1998 г.                    НАТФИЗ, магистър по специалност „Филмова и телевизионна режисура“

ІІІ. НАУЧНА СТЕПЕН:

2002 г.                                                ДОКТОР по кинознание, киноизкуство и телевизия – научна специалност  № 05.08.03

ІV. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:

Режисьор и сценарист към  „Нова телевизия”

Хоноруван преподавател в НБУ

Асистент в кадтедра ФТР в ЮЗУ

Гл.асистент в НАТФИЗ

V.ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ:

1 игрален филм – режисьор

4 игрални новели – сценарист и режисьор на 3 и сценарист на 1 от тях

21 документални филма – сценарист и режисьор на 7, режисьор на 10 и сценарист на 1 от тях и режисьор и съсценарист на 3  

3 театрални спектакъла – режисьор на 1, сценарист на 1 и продуцент и видео-режисьор на 1 мултимедиен спектакъл

8 телевизионни предавания – сценарист и режисьор на 6 предавания и 1 телевизионно есе на „Нова телевизия” и 1 рекламно предаване по телевизия „7 дни“

2 музикални видео-клипа – сценарист и режисьор

Кастинг-режисьор и асистент режисьор на 2 игрални филма

Асистент-режисьор на 15 документални филма

VІ. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД, МОНОГРАФИИ, КНИГИ, ДОКЛАДИ И ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СПИСАНИЯ – 68:

  1. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД за присъждане на научно-образователна степен „Доктор“ на тема „Актьорско майсторство за екран в българското кинообразование”, 2002 г.
  2. СТАТИИ – 57
  3. НАУЧНИ ДОКЛАДИ – 6
  4. МОНОГРАФИИ И КНИГИ – 5:

2007 г.             „Български класици в киното”, издателство МЛН ООД – София, субсидирана от фонд “Национален център на книгата”  към Министерство на културата

2008 г.             „От киновъзприемане към кинотворчество”, издателство МЛН ООД – София, субсидирана от фонд “Национален център на книгата”  към Министерство на културата

2008 г.             „Кинообразованието в България”, издателство КЛМН ЕООД – София, субсидирана от фонд “Национален център на книгата”  към Министерство на културата

2009 г.             „Той … Георги Русев”,  издателство КЛМН ЕООД – София субсидирана от фонд “Национален център на книгата”  към Министерство на културата

2015 г.             „Шантави истории, или грешката е неизбежна“, Издателство „ЖАНЕТ 45 “, съавтор

  1. УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – 7:

2003 г.             „Актьорство в екранните изкуства“ – програма за бакалаври към

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София

2008 г.              „Режисура на екранни жанрове за детска аудитория“ – програма

за магистри към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София

2008 г.            „Основни принципи на кастинга в киното“ – програма за бакалаври

към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

2010 г.              „Принципи на учебния филм – програма за бакалаври  към ЮЗУ

„Неофит Рилски“ – Благоевград

2010 г.              „Работа на режисьора с актьора при изграждането на филмовия

герой“ – програма за магистри към ЮЗУ „Неофит Рилски“ –

Благоевград

2010 г.             „Постановка на фотокадъра“ – програма за фотографи – магистри

към НБУ – София

2011 г.           „Социални аспекти на филмовата режисура“– програма за магистри

към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

  1. VI. РЕЦЕНЗИИ – 25:

2010 – 2013 г.  14 рецензии за присъждане на образователна степен „Бакалавър по режисура“

2 рецензии за присъждане на образователна степен „Магистър по режисура“

2013-2017 г.   9 рецензии за присъждане на образователна степен „Бакалавър“:

1 – анимация, 4-монтаж, 4-режисура

 

 

I. ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

2000 г.                  Член на СБФД,  секция „Режисьори”

2003 г.                  Член на Сдружението на преподавателите по изкуствата

„Академика 21”

2008 г.                    Член на Сдружението на филмовите и телевизионни режисьори

2010 г.                  Член на Съюза на българските журналисти,СБЖ

2016 г.                Член на Съюза на българските писатели, СБП

 

VІІI. ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ – 8:

2006 г.     

„Триптих за Димитър Димов” – документален филм: Награда за най-добър документален филм на международен фестивал „Европа е тук” – Пазарджик, 2006 г.

2008 г.

„Пътят към върха” – игрален филм: Втора награда на Евразийския кинофестивал в Оренбург „Я человек“–  Русия, 2008 г.

2013 г.

„Цената на дълголетието“ – документален филм:  „The Best Documentary“ на Festival of Euro-med Contemporary  Arts „Culture Versus Crisis” на Фондация „Анна Линд“,  2013 г.

2013 г.

„Да се влюбиш в Амстердам“ – документален музикален филм: Втора награда в категория „Репортажи“ на Международен фестивал на музикалния филм „Николай Гяуров“ – Велинград 2013 г.

2013 г.

„Навътре в камъка“ – видеоклип по стихове на Иван Динков: Втора награда в категория „Музикални видеоклипове“ на Международен фестивал на музикалния филм „Николай Гяуров“ – Велинград 2013 г.

2014 г.

„Навътре в камъка“ – документален филм: Награда „Академика

21“ на фестивала за документално кино „Златен ритон“ – Пловдив 2014 г.

2015г.

„Навътре в камъка“ – документален филм Първа награда за документален филм на VІІІ международен Филмов фестивал за наследство „Идоли“ – София 2015

2017 г.

„Призвание – актриса“ – док. филм 54 мин: Златен диплом за

сценарий на МФФ „Златен витяз“- Севастопол 2017 г.

 

IV. ЕЗИЦИ: Английски, руски