СЪБИТИЯ                 

Виолета Райнова

Проф. д.н. Виолета Райнова

За момента не разполагаме с допълнителна информация за преподавателя.