СЪБИТИЯ                 

Програми и проекти

ВОН – КНСБ

Синдикална организация
ВИЖТЕ ОЩЕ...

САБ

Съюз на артистите в България
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Постоянен театрален семинар

Отворено пространство за среща и дебат върху най-новите и значими събития, тенденции, фигури, теоретични проблеми и актуални въпроси на съвременния театър, на неговото място и функции в днешното общество и култура. Семинарът, ръководен от проф. д.и.н. Камелия Николова, преподавател по История на европейския театър и по Теория на режисурата и провеждан от катедра “Театрознание” стартира […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

„Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08. 0013 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-3.1.08. „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На 20 февруари 2013 министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров връчи на ректора на НАТФИЗ […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...

Студентски стипендии

“Студентски стипендии” е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година”
ВИЖТЕ ОЩЕ...

ELIA

Европейска лига на институтите по изкуства
ВИЖТЕ ОЩЕ...

CILECT

Световна асоциация на кино и телевизионните училища, създадена в Кан през 1954 г.
ВИЖТЕ ОЩЕ...

GATS

СВЕТОВЕН КОНСОРЦИУМ НА ТЕАТРАЛНИТЕ УЧИЛИЩА под егидата на Световния театрален институт и ЮНЕСКО  
ВИЖТЕ ОЩЕ...

SEECS (South Eastern European Cinema Schools)

Югоизточно-европейска регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия
ВИЖТЕ ОЩЕ...

ERASMUS +

Welcome to the National Academy for Theatre and Film Arts (NATFA)Sofia, BulgariaNATFA is the most popular institution for Theatre and Film Arts Education in Bulgaria, situated in the heart of the capital city named Sofia. NATFA training around 650 students and has around 85 full time professors. The Academy Teaching Staff are known for their […]
ВИЖТЕ ОЩЕ...