Екранни изкуства – седмични програми

УЧЕБНА ПРОГРАМА – ГРАФИК – 1 курс, Факултет “Екранни изкуства”, летен семестър 2017/2018

Филмова и телевизионна режисура и анимация
Филмова и телевизионна режисура
Филмов и телевизионен монтаж
Анимация и виртуален дизайн
Анимация
Филмово и телевизионно изкуство
Филмово и телевизионно продуцентство
Филмово и телевизионно операторство и фотография
Филмово и телевизионно операторство
Фотография
Естетика на приложната фотография
Филмов и телевизионен звук
Кинознание и драматургия
Екранни изследвания и журналистика
Драматургия
Мениджмънт в екранните изкуства