Сценични изкуства – седмични програми

Актьорство и режисура за драматичен театър
Актьорство за драматичен театър
Сценичен и екранен дизайн
Мениджмънт в сценичните изкуства
Театрално изкуство
Режисура за драматичен театър
Режисура в сценичните изкуства
Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
Актьорство за куклен театър
Режисура за куклен театър
Сценография за куклен театър
Театрознание
Театрознание и театрален мениджмънт
Сценично движение
Театър на движението – Танцов театър
Театър на движението – Пантомима
Сценична реч
Публична реч