СЪБИТИЯ                 

Катедра "Филмово и телевизионно операторство и фотография"

Чл. кор. проф.

Пламен Марков