СЪБИТИЯ                 

Любомир Гърбев

Проф. д-р Любомир Гърбев

Образование
1999 г. д-р по изкуствознание
1989 г. – 1990 г. Специализация в Санкт-Петербургски държавен институт за театър, музика и кинематография “Н. Черкасов” на тема: “Михаил Чехов и художественото слово в актьорското творчество” (1989-1990).
1977 г. – 1981 г. -ВИТИЗ “Кр. Сарафов”, специалност “Актьорско майсторство за куклен театър”.

Книги и публикации
ДРАМАТУРГ – БЕЛЕТРИСТИТ – ЛЕКТОР с множество публикации и постановки у нас и в чужбина.
Три книги с научно-приложен характер – „Образи зад думите”, „Говорещата кукла” и „Алгоритъм на звучащото слово”.
Пъбликрилейшънс на изкуството. Изкуството в Пъблик рилейшънс : Сборник / Ред., предг. Десислава Бошнакова. – С. : НБУ, 2002.
Публикации в продължаващи издания и сборници
Вестоносци, глашатаи, шамани…днес. // Г о д. на НБУ Департамент Масови комуникации, 2001;
Образи зад думите. // Г о д. на НБУ Департамент Масови комуникации, 1999;
Интонационният образ. // Г о д. на НБУ Департамент Масови комуникации, 1997;
Говорещата кукла. // Куклено изкуство : Юб. сб. – С., 1993;
Поетично и драматургично присъствие. // Б ъ л г. п и с а т е л, VIII, N 40, 18 дек. 2002.

Професионална кариера
От 1984 г. преподавател Сценична реч, Актьорско майсторство, Реторика на образа, Образи зад думите, Диалог в сценичното пространство в Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов”, София
1984 г. до 1989 г. – старши асистент;
1989 г. до 2011 г. – главен асистент,
2001 г. до 2012 г. – доцент;
2012 г. до днес – професор.
От 1996 до днес – хоноруван преподавател в НБУ – София – Департамент „Масови комуникации”
1996-2010 – Художествен ръководител на Куклен театър – Благоевград;
1981 г. – 1984 г. Актьро и режисьор в Държавен куклен театър – Плевен.
Член на САБ и СБП.

Участия като автор и режисьор в над 20 спектакъла в драматични и куклени театри, радиотеатър и телевизионни. Гост-лектор – консултант в национални и частни телевизии и радиостанции. Участия в семинари и форуми в областта на културата и комуникацията у нас и в чужбина.