Първа среща по TIP Project, Порто, 23-24.01.2018 г.