Ръководител

 • Проф. Диляна Мичева

Членове

 • Проф. д-р Анастасия Търколева
 • Проф. д-р Веселина Раева
 • Проф. д-р Емил Митрополитски
 • Проф. д-р Любомир Гърбев
 • Доц. д-р Катерина Илкова
 • Доц. Данко Йорданов
 • Ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски
 • Гл. ас. д-р Валерия Кардашевска
 • Гл. ас. д-р Лора Мутишева
 • Ас. Надежда Панайотова
 • Ас. Павлета Семова